Shree Chandrakantbhai Shukla‘s India visit 2023@Bhavnagar, Gujarat